Политика за личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 Май 2018г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, Групово сървиз ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата само необходими за сключване на договор, и ги пази отговорно и законосъобразно. Групово сървиз ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Групово сървиз ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажба на ваучери и сключване на договори с рекламодателите на дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент

Изпълнение на задълженията на рекламодатели на Групово сървиз ЕООД по договор с Вас

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Групово сървиз ЕООД

За целите на легитимния интерес на Групово сървиз ЕООД като посредник по сключване на договори между Вас и Рекламодателите рекламиращи в сайта.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Групово сървиз ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с рекламодателите на дружеството, включително за следните цели:

Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

Счетоводни цели

Статистически цели

Изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга

Предоставяне на информация за свободни места за настаняване в хотелите рекламиращи в платформата Grupovo.bg чрез форма за запитване или кол център.

Предоставяне на техническа поддръжка и обслужване чрез имейл и телефон.

Създаване на електронен виртуален портфейл.

Групово сървиз ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни

Ограничение на съхранението с оглед нуждите за предоставяне на услугата

Поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Групово сървиз ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, и други държавни и общински органи.

 

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА Групово сървиз ЕООД

Регистрация на потребител в платформата и изпълнение на договор за продажба на ваучери

Регистрация на потребител, с цел достъп до пълна функционалност на представяните оферти в платформата.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) до клиентите, които са заявили, че желаят да получават

Групово сървиз ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания:

Ваши име и фамилия, електронна поща, адрес за доставка, телефон, събирани с цел регистрация в платформата, запитване за свободни места, създаване на поръчка за ваучери и осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения или оферти за закупуване на ваучери. С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на ваучери, между Grupovo.bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ АВТОМАТИЧНО:

Когато посещавате нашата платгорма, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

 

Всички тези данни се събират за подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR

Ваши данни за издаването на фактура на физическо или юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице или юридическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер или данните на юридическо лице. Тези данни се събират на основание приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Групово сървиз ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Вашите данни за банкова сметка, при евентуални рекламации и анулации на ваучери, данните се събират с цел обработване на постъпила рекламация и възстановяване на заплатени суми към Вас.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Групово сървиз ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Групово сървиз ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Групово сървиз ЕООД  ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Групово сървиз ЕООД или друго обстоятелство.

Групово сървиз ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Групово сървиз ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на други обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Групово сървиз ЕООД Ви ще ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на имейл адрес office@grupovo.bg

Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако Групово сървиз ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за защита на личните Ви данни.

Групово сървиз ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността на личните ви данни

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При извършване на покупка на ваучери от платформата Grupovo.bg, потребителя сключва договор с някой от Рекламодателите публикували оферти на платформата Grupovo.bg, чрез сключване на договор от разстояние, това действие поражда правоотношения директно между двете страни. С цел изпълнението на договора, Рекламодателя получава от Платформата частични данни за Потребителя (Клиент) - Имена, също понякога и Телефон, Адрес, E-mail адрес, ЕГН – според спецификата на конкретната закупена услуга, прилежащите ѝ особености, необходимостта от предварителна резервация и други. С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности.

 

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Групово сървиз ЕООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител (Клиент) и Рекламодател;

Ако имам законово задължение да разкрие или споделим данни;

Ако е получило Вашето съгласие;

Дигитално псевдонимизирани данни за посетители, потребители и абонати на платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на наши доставчици, интегрирани в платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките.
При определени обстоятелства, с цел изпращане на уведомителни обаждания, SMS или Viber съобщения към потребители от страна на платформата, GSM номера се предоставят по технически канал към външни услуги на наши доставчици на телефонни услуги, SMS и Viber съобщения, за да бъде осъществено самото изпращане. Такива обстоятелства са например: Ако сте направили запитване за свободни места в някой от рекламираните хотели – да Ви уведомим, че то се обработва; Ако поискате от нас да Ви изпратим дадена информация на SMS или по Viber. От наша страна не изпращаме SMS известия с рекламни цели;

Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Групово сървиз ЕООД може да предостави данни на потребителя (клиент) към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

При необходимост от възстановяване на заплатени суми по ваучери обратно към платежно средство – карта, Групово сървиз ЕООД изпраща кратка неперсонализирана информация към банковата институция с цел обработка и възстановяване на сумата.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Лични данни и Социалните мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Групово сървиз ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля, да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование Групово сървиз ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204931699 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Панайот Хитов 34, партер

E-mail: office@grupovo.bg

Телефон.: 0879441741

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Групово сървиз ЕООД, молим, свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: office@grupovo.bg

По пощата: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Панайот Хитов 34, партер

Длъжностното лице за защита на данните

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 Май 2018г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, Групово България ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата само необходими за сключване на договор, и ги пази отговорно и законосъобразно. Групово България ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Групово България ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажба на ваучери и сключване на договори с рекламодателите на дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент

Изпълнение на задълженията на рекламодатели на Групово България ЕООД по договор с Вас

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Групово България ЕООД

За целите на легитимния интерес на Групово България ЕООД като посредник по сключване на договори между Вас и Рекламодателите рекламиращи в сайта.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Групово България ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с рекламодателите на дружеството, включително за следните цели:

Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

Счетоводни цели

Статистически цели

Изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга

Предоставяне на информация за свободни места за настаняване в хотелите рекламиращи в платформата Grupovo.bg чрез форма за запитване или кол център.

Предоставяне на техническа поддръжка и обслужване чрез имейл и телефон.

Създаване на електронен виртуален портфейл.

Групово България ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни

Ограничение на съхранението с оглед нуждите за предоставяне на услугата

Поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Групово България ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, и други държавни и общински органи.

 

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА Групово България ЕООД Регистрация на потребител в платформата и изпълнение на договор за продажба на ваучери

Регистрация на потребител, с цел достъп до пълна функционалност на представяните оферти в платформата.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) до клиентите, които са заявили, че желаят да получават

Групово България ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания:

Ваши име и фамилия, електронна поща, адрес за доставка, телефон, събирани с цел регистрация в платформата, запитване за свободни места, създаване на поръчка за ваучери и осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения или оферти за закупуване на ваучери. С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на ваучери, между Grupovo.bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ АВТОМАТИЧНО:

Когато посещавате нашата платгорма, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

 

Всички тези данни се събират за подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Обработването на тези данни е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR

Ваши данни за издаването на фактура на физическо или юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице или юридическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер или данните на юридическо лице. Тези данни се събират на основание приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Групово България ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Вашите данни за банкова сметка, при евентуални рекламации и анулации на ваучери, данните се събират с цел обработване на постъпила рекламация и възстановяване на заплатени суми към Вас.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Групово България ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Групово България ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Групово България ЕООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Групово България ЕООД или друго обстоятелство.

Групово България ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Групово България ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на други обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Групово България ЕООД Ви ще ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на имейл адрес office@grupovo.bg

Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако Групово България ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за защита на личните Ви данни.

Групово България ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността на личните ви данни

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При извършване на покупка на ваучери от платформата Grupovo.bg, потребителя сключва договор с някой от Рекламодателите публикували оферти на платформата Grupovo.bg, чрез сключване на договор от разстояние, това действие поражда правоотношения директно между двете страни. С цел изпълнението на договора, Рекламодателя получава от Платформата частични данни за Потребителя (Клиент) - Имена, също понякога и Телефон, Адрес, E-mail адрес, ЕГН – според спецификата на конкретната закупена услуга, прилежащите ѝ особености, необходимостта от предварителна резервация и други. С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности.

 

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Групово България ЕООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител (Клиент) и Рекламодател;

Ако имам законово задължение да разкрие или споделим данни;

Ако е получило Вашето съгласие;

Дигитално псевдонимизирани данни за посетители, потребители и абонати на платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на наши доставчици, интегрирани в платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките.
При определени обстоятелства, с цел изпращане на уведомителни обаждания, SMS или Viber съобщения към потребители от страна на платформата, GSM номера се предоставят по технически канал към външни услуги на наши доставчици на телефонни услуги, SMS и Viber съобщения, за да бъде осъществено самото изпращане. Такива обстоятелства са например: Ако сте направили запитване за свободни места в някой от рекламираните хотели – да Ви уведомим, че то се обработва; Ако поискате от нас да Ви изпратим дадена информация на SMS или по Viber. От наша страна не изпращаме SMS известия с рекламни цели;

Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Групово България ЕООД може да предостави данни на потребителя (клиент) към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

При необходимост от възстановяване на заплатени суми по ваучери обратно към платежно средство – карта, Групово България ЕООД изпраща кратка неперсонализирана информация към банковата институция с цел обработка и възстановяване на сумата.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Лични данни и Социалните мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Групово България ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля, да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование Групово България ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203263978 

Седалище и адрес на управление: гр. София, жж.к. Зона Б-19, ул. Димитър Петков № 111, ет. 4, ап. 15

E-mail: office@grupovo.bg

Телефон.: 0879441741

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Групово България ЕООД, молим, свържете се с нас по следните начини

 

На имейл адрес: office@grupovo.bg

По пощата: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Панайот Хитов 34, партер

Длъжностното лице за защита на данните